Vítame Vás na oficiálnych stránkach našej školy

 

Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, 089 01 Svidník

Tel.: +421 (0)54 752 1036+421 (0)54 752 1036 

E-mail: skola@gdh.sk

Nové:

Výsledková listina prijímacieho konania do 1. ročníka 4-ročného štúdia pre školský rok 2016/2017... oprava. Ospravedlňujeme sa uchádzačom, ktorí mali nesprávne uvedené body za prospech na základnej škole. V aktualizovanej tabuľke sú body opravené.


Prvé kolo zápisu prijatých uchádzačov (s kódom prijatia P1 a PP) na štúdium v školskom roku 2016/2017 sa uskutoční dňa 13. mája 2016 v čase od 7.00 do 8.30 a od 10.30 do 16.30 hod. v kancelárii riaditeľa školy. Zápisu sa zúčastňuje uchádzač o štúdium spolu so zákonným zástupcom. Je potrebné priniesť zápisný lístok.


Úspechy našich žiakov


Kritéria prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2016/17


Sviggy je späť ...


2 percentá z dane


Konzultačné hodiny v školskom roku 2015/2016


Rozvrh hodín v školskom roku 2015/2016 ... zmena od 02.11.2015


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže udelili našej škole v rámci projektu Oceňovanie stredných škôl Čestné uznanie za aktívnu podporu ďalších foriem vzdelávania v rámci rozvoja kompetencií mladého človeka a vyjadrenie uznania v oblasti neformálneho vzdelávania. Čestné uznanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTY


Internetová žiacka knižka