Vítame Vás na oficiálnych stránkach našej školy

 

Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, 089 01 Svidník

Tel.: +421 (0)54 752 1036+421 (0)54 752 1036 

E-mail: skola@gdh.sk

Nové:

Oznamujeme záujemcom o štúdium na našej škole, po prerokovaní v pedagogickej rade riaditeľ školy rozhodol o konaní 2. kola prijímacích skúšok.

Prijímacie skúšky sa budú konať 21. júna 2016.

Prihlášky je potrebné doručiť vedeniu Gymnázia duklianskych hrdinov Svidník najneskôr do 13. júna 2016.


Kritéria prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2016/17 - 2. kolo


Úspechy našich žiakov


Sviggy je späť ...


2 percentá z dane


Konzultačné hodiny v školskom roku 2015/2016


Rozvrh hodín v školskom roku 2015/2016 ... zmena od 02.11.2015


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže udelili našej škole v rámci projektu Oceňovanie stredných škôl Čestné uznanie za aktívnu podporu ďalších foriem vzdelávania v rámci rozvoja kompetencií mladého človeka a vyjadrenie uznania v oblasti neformálneho vzdelávania. Čestné uznanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTY


Internetová žiacka knižka