Školský rok 2011/2012

Rokovanie Stredoškolského parlamentu PSK s primátorom mesta Svidník a riaditeľom Gymnázia DH

Karneval

Tohto roku sa uskutočnil už druhý ročník Valentínskeho karnevalu. Niekto by povedal že karneval je pre deti, ale znovu my gympľáci rúcame hranice a pripravili sme si krásne masky a v spolupráci s CVČ Giraltovce sme si pripravili v posledných dňoch Fašiang aj diskotéku.
Pozrite si video a fotografie z tohtoročného karnevalu.

 

Valentín

Tento sviatok oslavujeme dvojako. Jeden spôsob je dobrovoľníckou činnosťou pod záštitou SČK - Valentínska kvapka krvi. Taktiež môžu poslať valentínky svojim obľúbeným profesorom a profesorkám.

 

Ples(y)

V januári sa zvyčajne organizujú pod záštitou ŽŠR študentské plesy. (Posledné roky boli vždy dva.) Chlapci sa tak môžu aj spoločensky vyžiť a vychutnať si pohľad na spolužiačky v nádherných róbach a dievčatá pohľad na chalanov v oblekoch a kravatách.

 

Vianočná akadémia

Každoročne posledný deň kalendárneho roka v škole organizujeme akadémiu, pri ktorej si každá trieda pripraví scénku, ktorou pobaví ostatné triedy, profesorov a aj samu seba. Aj takýmto spôsobom si skracujeme vyučovanie.

 

Imatrikulácia - uchaľák

Taktiež pri príležitosti Dňa študentstva sme vítali našich prvákov do cechu študentského. Prichystali sme si pre nich zopár zábavných úloh, ktoré sme zakončili diskotékou.

 

Deň študentstva

V rámci osláv Dňa študentstva sme si v roku 2011 pre našich študentov pripravili Kvíz o naj triedu, pričom najmúdrejšia a najšikovnejšia trieda vyhrala lahodnú tortu. Ráno na rozcvičku sme si zatancovali Zumbu. Po minuloročnom športovom dni sme si tak spestrili náš deň. Okrem iného sa časť študentov zúčastnila Študentskej kvapky krvi.


Školenie KomPrax

V októbri vybraní študenti absolvovali školenie KomPrax - Kompetencie pre Prax. Každý zúčastnený si po druhej časti školenia uskutočnil svoj vlastný projekt, na ktorý dostal od Európskej Únie príspevok vo výške 200€.


Biela pastelka

V septembri sa študenti GDH zúčastnili zbierky v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska Biela pastelka.