2001/2002

 

      V školskom roku 2001/2002 sme sa opäť zúčatnili projektu Europe @T School Internet Award Scheme, no tentoraz sme spolupracovali s Gymnáziom A. Vlaicu v Cluji (Rumunsko) a Strednou školou Delnice (Chorvátsko).
      Našou úlohou bolo vytvoriť web-stránku na tému "Styčný bod - história" - samozrejme v anglickom jazyku.
      Výsledok tejto spolupráce môžete nájsť na internetovej adrese

www.journey-to.go.ro.