2005/2006

 

      V školskom roku 2005/2006 sa do projektu Let's Sing Together - Zaspievajme si spolu zapojili 2 žiaci.
    O hudbu a spev sa postaral Miro Novák. Spolu nahral a naspieval päť pesničiek.
    O web-stránku sa v tomto školskom roku postaral Miro Piter.


.