2014-A

Triedna profesorka: Mgr. Vlasta Volčková

 

 1. Baková Miroslava
 2. Bučková Michaela
 3. Čan Radovan
 4. Čičvarová Natalia
 5. Fecenko Michal
 6. Fedešová Martina
 7. Gardošová Veronika
 8. Hojdová Andrea
 9. Kaliňak Marek
 10. Kostilníková Katarína
 11. Kvaska Tomáš
 12. Leľová Margaréta
 13. Marčišinová Monika
 14. Michalovová Katarína
 15. Milý Matej
 16. Mňahončák Matúš
 17. Parada Ivo
 18. Pániková Zuzana
 19. Rokošný Rudolf
 20. Sidlárová Miroslava
 21. Sidlárová Simona
 22. Šmajdová Elena
 23. Tesľuková Viktória
 24. Vančišin René
 25. Vansová Lenka
 26. Varcholová Dagmara
 27. Weis Viliam
 28. Zozom Milan