9.fáza

 

      V novembri 2002 sa žiačka sekundy Viktória Bibková zapojila do 9. fázy projektu

      Téma 9. fázy bola "Pohľadnica". Úlohou bolo vytvoriť nejakú peknú mozaikovú pohľadnicu.
      Pohľadnica, ktorú vytvorila Viktória:

Viktória Viktória Bibková

 

      Viac informácií o projekte sa dozviete na www stránke projektu

 

.