Aktivity


•  prednášky a besedy v spolupráci s CPPPP vo Svidníku
•  stretnutia so zástupcami VŠ
•  veľtrh vzdelávania v Košiciach