Aktuálny stav k 18. 12. 2006

Zrealizované sú kurzy vo všetkých troch skupinách.