Archív

Táto stránka je zameraná na archivovanie starších údajov o našej škole. Môžete tu nájsť zoznam mien absolventov, kritéria prijímacích skúšok z minulých rokov, pripravujeme aj mnoho iných zaujímavých vecí.