Prečo Ti odporúčame Gymnázium DH vo Svidníku?

 • poskytneme Ti kvalitné všeobecné vzdelanie,
 • pripravíme Ťa na štúdium na rôznych typoch vysokých škôl,
 • budeme podporovať Tvoj všestranný rozvoj, motivovať Ťa k celoživotnému učeniu sa,
 • budeme Ťa vychovávať k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu a riešeniu problémov,
 • našou prioritou je spokojný žiak a preto Ti ponúkame individuálny prístup,
 • posledný rok štúdia sa budeš venovať iba predmetom, ktoré budeš potrebovať na prijímačky a štúdium konkrétnej vysokej školy.


Naši žiaci sa zúčastňujú na rôznych olympiádach a súťažiach, v školskom roku 2015/16 dosiahli tieto úspechy:

 • víťazstvo na celoslovenskom kole filozofickej olympiády a účasť na medzinárodnom kole,
 • víťazstvo v prestížnej celoslovenskej esejistickej súťaži SOFIA,
 • 1. miesto v celkovom hodnotení vo vedomostnej súťaži EXPERT GENIALITY SHOW a titul TOP EXPERT,
 • účasť vo veľkom finále na celoslovenskom kole Olympiády ľudských práv a mnohé ďalšie.

Mimoškolská činnosť:

Zapoj sa aj Ty aktívne do diania na našom gymnáziu a pomôž žiackej školskej rade organizovať pravidelné akcie a aktivity:

 • prijímanie do cechu študentského („Uchaľák),
 • Deň študentstva, Mikuláš, Vianočná akadémia,
 • Študentský ples, karneval a ďalšie.

 

Príď aj Ty k nám, staň sa jedným z nás, dáme Ti možnosť vyniknúť.