Implementácia do študijného programu na našej škole

Na našej škole sa jednotlive kurzy vyučujú vrámci nepovinného predmetu Sieťové technológie. Začíname prvým semestrom v druhom ročníku.

Moduly Úvod od informačných technológií I, Úvod do informačných technológií II a Úvod do technológií bezdrôtových sietí vyučujeme vrámci nepovinného predmetu Cvičenia z informatiky od druhého ročníka. Kurzy otvárame podľa záujmu žiakov.