Informácie

Dátum konania behu: 20. september 2013 (piatok)

 

Štartovné: 5 € prosíme uhradiť na účet Združenia rodičov pri Gymnáziu DH najneskôr do 18. 09. 2013.

Číslo účtu: 0104668320/0900 

Konštantný symbol: 0968

Variabilný vymbol: rok ukončenia školy

Do správy pre príjemcu doporučujeme uviesť meno a priezvisko.


Štart obrázkového behu: 15.00

Zraz účastníkov: 13.30 - 15.00 na pešej zóne