IV.A

Triedny profesor: Mgr. Štefan Čobirka

 

 1. Barančík Jakub
 2. Barkóci Damián
 3. Barkóci František
 4. Biskupová Dajana
 5. Capková Veronika
 6. Cihoň Adam
 7. Haľková Ivana
 8. Hirčko Lukáš
 9. Hirčko Samuel
 10. Hospodárová Kristína
 11. Jackaninová Miriam
 12. Jankanič Adam
 13. Jaselský Denis
 14. Kaliňaková Miroslava
 15. Klim Dominik
 16. Micenková Juliána
 17. Michalíková Stella
 18. Petriková Tamara
 19. Suchanič Matúš
 20. Škurla Adam
 21. Zelizňak Radoslav
 22. Zribková Tímea