IV.B

Triedna profesorka: PaedDr. Anna Harvišová

 

 1. Čanová Alexandra
 2. Čečko Damián
 3. Džalajová Laura
 4. Gerek Matej
 5. Guman Teodor
 6. Hric Matej
 7. Jancurová Natália
 8. Konár Martin
 9. Krempaská Slávka
 10. Kurej Jakub
 11. Liga Adam
 12. Ľos-Božik Kevin Róbert
 13. Makarová Zuzana
 14. Mašlejová Mária
 15. Morjaková Simona
 16. Morozová Aneta
 17. Pavlík Ján
 18. Potomová Natália
 19. Rodáková Magdaléna
 20. Rudyová Antónia
 21. Siňár Olivia Ivana
 22. Vanátová Miroslava
 23. Viravec Martin