Konzultačné hodiny v šk. roku 2019/2020 - 2. polrok

Upozornenie:

Účasť na konzultáciách je potrebné s vyučujúcim dohodnúť vopred, najneskôr do 12.00 hod. v deň konzultácie.

 

Vyučujúci

Deň, čas

Miestnosť

Mgr. Štefan Čobirka

PIATOK:14.05 - 14.50

Kabinet TSV

RNDr. Valéria Fedorková

UTOROK:14.55 - 15.40

Biologický kabinet

PaedDr. Anna Harvišová

STREDA: 15.00 - 14.45

Dejepisno–geografický kabinet

Mgr. Peter Ignác

PONDELOK: 14.05-14.50

Dejepisno–geografický kabinet

RNDr. Mária Jaškaničová

UTOROK: 14.05 - 14.50

Biologický kabinet

Mgr. Natalia Kravčenko 

ŠTVRTOK: 14.05 - 14.50

Jazyková učebňa 1

Mgr. Ivana Loziňaková Saganová

UTOROK: 14.05 - 14.50

Jazykový kabinet - poschodie

PhDr. Aneta Mačeková

ŠTVRTOK: 14.55 - 15.40

Kabinet vých. poradcu

Mgr. Lýdia Mačugová

PONDELOK: 14.05-14.50

Učebňa č. 216 (tzv. letisko)

Mgr. Daniela Matkobišová

UTOROK: 14.55 - 15.40

Kabinet fyziky

Mgr. Ivana Remetová

UTOROK: 14.05 - 14.50

Dejepisno–geografický kabinet

RNDr. Ján Rodák

UTOROK: 14.05 - 14.50

Kancelária riaditeľa školy

PhDr. Vlasta Volčková

PONDELOK: 14.05-14.50

Jazykový kabinet - prízemie

Ing. Ľudmila Živčáková

PONDELOK: 14.05-14.50

Učebňa INF1