Konzultačné hodiny v šk. roku 2018/2019

Upozornenie:

Účasť na konzultáciách je potrebné s vyučujúcim dohodnúť vopred, najneskôr do 12.00 hod. v deň konzultácie.

 

Vyučujúci

Deň, čas

Miestnosť

Mgr. Štefan Čobirka

PONDELOK:14.05 - 14.50

Kabinet TSV

RNDr. Valéria Fedorková

PONDELOK:14.05 - 14.50

Učebňa chémie

Mgr. Božena Franková

ŠTVRTOK: 14.05 - 14.50

Jazykový kabinet - poschodie

PaedDr. Anna Harvišová

PONDELOK: 14.05 - 14.50

Dejepisno–geografický kabinet

Mgr. Peter Ignác

PONDELOK: 14.05 - 14.50

Dejepisno–geografický kabinet

Mgr. Marcela Ivančová

PONDELOK: 14.05 - 14.50

Knižnica 

RNDr. Mária Jaškaničová

STREDA: 14.05 - 14.50

Biologický kabinet

Mgr. Ivana Loziňaková Saganová

PONDELOK: 14.05 - 14.50

Jazyková učebňa 1

PhDr. Aneta Mačeková

ŠTVRTOK: 14.05 - 14.50

Kabinet vých. poradcu

Mgr. Lýdia Mačugová

STREDA: 14.05 - 14.50

Učebňa č. 216 (tzv. letisko)

Mgr. Daniela Matkobišová

UTOROK: 14.50 - 15.35

Kabinet fyziky

RNDr. Ján Rodák

STREDA: 14.05 - 14.35

Kancelária riaditeľa školy

PaedDr. Petra Vargová

STREDA: 14.05 - 14.50

Dejepisno-geografcký kabinet

Mgr. Vlasta Volčková

UTOROK: 14.05 - 14.50

Jazykový kabinet - prízemie

Ing. Ľudmila Živčáková

PONDELOK: 14.05 - 14.50

Učebňa INF1