Obsahová náplň školení

Rozsah školení: 25 hodín

Školenie je realizované formou trojhodinových stretnutí.

Náplň na jednotlivých stretnutiach:

1. stretnutie: Operačný systém MS Windows

 • práca s myškou
 • popis okna, práca s oknom
 • pracovná plocha, menu "Štart"
 • ovládací panel, nastavenia

2. stretnutie: Operačný systém MS Windows

 • diskové jednotky, priečinky, súbory - hierarchická štruktúra
 • práca so súbormi a priečinkami - kopírovanie, presun, mazanie
 • vyhľahávanie súborov
 • odkazy

3. stretnutie: MS Word

 • formátovanie textu - veľkosť písma, typ písma (fonty)
 • formátovacie atribúty
 • formátovanie odstavca
 • automatické číslovanie
 • práca s blokmi

4. stretnutie: MS Word

 • práca s tabulátormi
 • automatické opravy
 • objekty v texte - ClipArt, WordArt, automatické tvary
 • kontrola pravopisu
 • tlač dokumentu

5. stretnutie: MS Excel

 • práca s bunkou - adresa bunky, obsah buniek
 • formátovanie buniek, číselné formáty
 • oblasť, automatické vyplňanie buniek
 • orámovanie buniek
 • jednoduché vzorce (súčet, rozdiel)

6. stretnutie: MS Excel

 • funkcie
 • tvorba grafu
 • orámovanie buniek
 • jednoduché vzorce (súčet, rozdiel)

7. stretnutie: Internet, WWW

 • služby internetu
 • služba www, práca s internetovým prehliadačom
 • vyhľadávanie informácií na internete - katalógy a vyhľadávače
 • uloženie obrázku a textu zo stránky
 • ukážky stránok - cestovné poriadky, mapy, internetové obchody ...

8. stretnutie: E-mail

 • služba e-mail, e-mailová adresa
 • registrácia na e-mailovom servri
 • prostredie - čítanie správy, písanie správy, odoslanie
 • zásady písania e-mailu
 • odpovedanie na e-mail, preposlanie e-mailu, mazanie e-mailov
 • príloha e-mailu
 • elektronické pohľadnice

9. stretnutie: vyhodnotenie školenia