Ocenenia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže udelili v roku 2015 našej škole v rámci projektu Oceňovanie stredných škôl Čestné uznanie za aktívnu podporu ďalších foriem vzdelávania v rámci rozvoja kompetencií mladého človeka a vyjadrenie uznania v oblasti neformálneho vzdelávania. Čestné uznanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTY