Odkazy

Ak chcete získať viacej informácií o programe NetAcad, skúste na niektorej z nasledujúcich stránok:

 

Oficiálna stránka programu NetAcad cisco.netacad.net
NetAcad v Slovenskej republike www.netacad.sk
Career Connection cc.netacad.net/CareerConnection.do
Certifikácia www.cisco.com/go/certifications
RCNA Košice www.cnl.tuke.sk/rcna
Newsletter www.netacad.sk/global/SK/cnap/newsletter