Publicita a informovanie

23. 01. 2014 ... Kúpna zmluva - dodávka tovarov a služieb v rámci projektu ITMS 26110130506 - Potreba vedomostnej spoločnosti rovná sa kvalitná príprava - "PUBLICITA a INFORMOVANIE"

24. 10. 2013 ... Výzva na predkladanie cenových ponúk k zákazke s nízkou hodnotou - dodávka tovarov a služieb v rámci projektu ITMS 26110130506 - Potreba vedomostnej spoločnosti rovná sa kvalitná príprava - "PUBLICITA a INFORMOVANIE"

21. 10. 2013 ... Dňa 24.10.2013 bude vypísaná verejná obchodná súťaž na dodávku tovarov a služieb v rámci projektu ITMS 26110130506 - Potreba vedomostnej spoločnosti rovná sa kvalitná príprava - "PUBLICITA a INFORMOVANIE".