SLSP

 

V mesiacoch júl - august 2006 sme zrekonštruovali učebňu informatiky. Boli vykonané tieto rekonštrukčné práce:

 • výmena podlahy
 • výmena radiátorov
 • výmena osvetlenia
 • nové elektro-rozvody
 • nové stoly
 • nová počítačová sieť

Rekonštrukciou sa zvýšil počet miest v učebni na 15.

Vďaka Slovenskej sporitelni a. s., ktorá podporila náš projekt "Vzdelávacie centrum IKT okresu Svidník" sme mohli učebňu vybaviť aj novou výpočtovou technikou. Zo spomínaného projektu sme zakúpili:

 • 8 počítačových zostáv s operačným systémom MS Windows XP Proffesional
 • farebnú laserovú tlačiareň
 • licencie produktov MS Office Proffesional
 • počítačovú literatúru
ucebna1_s.jpg,

Pohľad na časť novej učebne

Ďalšie vybavenie učebne sme zakúpili z prostriedkov získaných z projektu "Digitálne štúrovstvo na školách", podporovaného Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Vďaka tomuto projektu sme zakúpili:

 • dataprojektor
 • prenosné plátno pre projektor
 • notebook
 • atramentovú tlačiareň
 • magnetickú tabuľu
 • interaktívny systém e-Beam
 • 1 počítačovú zostavu s operačným systémom MS Windows XP Proffesional
 • digitálnu kameru
ucebna2_s.jpg,
ucebna3_s.jpg,