Umenie a kultúra

Vrámci predmetu umenie a kultúra žiaci vytvárali videá - reklama na štúdium na našej škole.

video č. 1      IV.B
video č. 2      II.A - d
video č. 3      II.A - ch
video č. 4      II.A - D.J.
video č. 5      II.B - ch