Vedenie školy

Riaditeľ školy: RNDr. Ján Rodák
Zástupca riaditeľa: RNDr. Mária Jaškaničová
Výchovný poradca: PhDr. Aneta Mačeková