Výzvy

 

logo_eu.jpg logo_asfeu.gif logo_op_vzdel.jpg

 

01. 07. 2013 ... Oznámenie

o vyhlásení verejného obstarávania zákazky Potreba vedomostnej spoločnosti rovná sa kvalitná príprava - didaktické prostriedky a technika vo formáte pdf

 

18. 06. 2013 ... Výzva

na predkladanie cenových ponúk k podprahovej zákazke Potreba vedomostnej spoločnosti rovná sa kvalitná príprava - Podpora frekventantov vo formáte pdf

 

19. 04. 2013 ... Výzva

na predkladanie cenových ponúk k zákazke s nízkou hodotou - Textove pomôcky pre predmety anglický jazyk, nemecký jazyk, slovenský jazyk, biologia, chemia, fyzika, informatika a prierezové témy vo formáte pdf

 

15. 04. 2013 ... Výzva

na predkladanie cenových ponúk k zákazke s nízkou hodotou - Publicita a informovanie vo formáte pdf

 

05. 04. 2013 ... Výzva

na predkladanie cenových ponúk k zákazke s nízkou hodotou - Školenie výučby anglického jazyka pre učiteľov SŠ v anglicky hovoriacej krajine - 5.5.12 vo formáte pdf

 

04. 04. 2013 ... Výzva

na predkladanie cenových ponúk k zákazke s nízkou hodotou - Konzultant pre riadenie projektu - 1.3.3.4, Konzultant pre odborné aktivity - 1.3.3.5 vo formáte pdf

 

12. 02. 2013 ... Výzva

na predkladanie cenových ponúk k zákazke s nízkou hodotou - Pracovník pre verejné obstarávanie - 1.3.3.2 vo formáte pdf