Zmluvy

Dátum Dokument Popis
     
10. 02. 2011 dodatok_did_pom.pdf Didaktické pomôcky - dodatok
     
10. 02. 2011 zmluva_did_pom.pdf Didaktické pomôcky
     
21. 01. 2011 dodatok_portal.pdf E-Learningový vzdelávací portál - dodatok
     
21. 01. 2011 dodatok_knihy.pdf Slovníky, publikácie a učebnice pre jazyky - dodatok
     
12. 01. 2011 dod_monitor_bezp_zaloha.pdf Dodatok zmluvy - Monitoring, bezpečnosť, zálohovanie, HelpDesk
     
07. 12. 2010 zmluva_knihy.pdf Slovníky, publikácie a učebnice pre jazyky
     
29. 10. 2010 zmluva_monitor_bezp_zaloha.pdf Monitoring, bezpečnosť, zálohovanie, HelpDesk
     
27. 10. 2010 zmluva_vzdel_sluzby.pdf Vzdelávacie služby - práca s E-Learningovým portálom
     
30. 09. 2010 zmluva_portal.pdf E-Learningový vzdelávací portál
     
02. 04. 2010 dodatok_hw.pdf Dodávka hardware - dodatok
     
30. 03. 2010 zmluva_hw.pdf Dodávka hardware