Zmluvy 2014

Dátum Dodávateľ/Partner Popis
     
19. 12. 2014 Daffer spol. s.r.o. Rámcová kúpna zmluva
     
17. 12. 2014 Ján Berežný Autoškola - Praktik Nájomná zmluva
     
11. 12. 2014 Komunálna poisťovňa a. s. Poistná zmluva - budova školskej jedálne
     
04. 12. 2014 Metodicko-pedagogické centrum Bratislava Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov (učebne kontinuálneho vzdelávania)
     
04. 12. 2014 Metodicko-pedagogické centrum Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov (učebne kontinuálneho vzdelávania)
     
03. 12. 2014 Okresný úrad v Prešove, odbor školstva Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží okresného kola Olympiády v anglickom jazyku v školskom roku 2014/2015
     
28. 11. 2014 Dušan Popernik Zmluva o dielo - prepojenie rozvodov ústredného vykurovania, teplej úžitkovej vody a studenej vody s objektom školskej
     
15. 10. 2014 Okresný úrad v Prešove, odbor školstva Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží obvodného kola žiakov a žiačok SŠ v basketbale v školskom roku 2014/2015
     
21. 08. 2014 BYTSERVIS-SK, spol. s r.o. Zmluva o dielo - oprava spevnených plôch
     
22. 07. 2014 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, Bratislava Zmluva o spolupráci - ISIC/EURO<26
     
22. 07. 2014 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, Bratislava Zmluva o spolupráci - ITIC
     
22. 07. 2014 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, Bratislava Dodatok k zmluve o spolupráci - ISIC/EURO<26
     
22. 07. 2014 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, Bratislava Dodatok k zmluve o spolupráci - ITIC
     
07. 07. 2014 Komunálna poisťovňa a. s. Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 6004410006 - poistenie techniky "Digiškola"
     
07. 07. 2014 VVS a. s. Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke vody
     
30. 06. 2014 MŠVVaŠ SR Zmluva o výpožičke - Projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva”
     
27. 05. 2014 ZRPŠ pri Gymnáziu DH Svidník Darovacia zmluva
     
24. 02. 2014 ZRPŠ pri Gymnáziu DH Svidník Darovacia zmluva
     
22. 02. 2014 Okresný úrad v Prešove, odbor školstva Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží obvodného kola žiakov a žiačok SŠ v basketbale
     
21. 02. 2014 Komunálna poisťovňa a. s. Poistná zmluva
     
03. 02. 2014 ZRPŠ pri Gymnáziu DH Svidník Darovacia zmluva
     
28. 01. 2014 Metodicko-pedagogické centrum Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov (učebne kontinuálneho vzdelávania)