Zmluvy 2015

Dátum Dodávateľ/Partner Popis
     
08.12.2015 H.K.K mont, s.r.o. Zmluva o dielo - výmena vzduchotechniky v školskej jedálni
     
14.10.2015 UPJŠ Košice Zmluva o nájme nebytových priestorov
     
06.10.2015 UPJŠ Košice Zmluva o nájme nebytových priestorov
     
27.07.2015 H.K.K mont, s.r.o. Zmluva o dielo - rekonštrukcia školskej jedálne
     
27.03.2015 Datalan a. s. Rámcová kúpna zmluva
     
27.03.2015 Datalan a. s. Čiastková zmluva k rámcovej kúpnej zmluve - manažment tabletov Samsung School