Zmluvy 2017

Dátum Dodávateľ/Partner Popis
22.11.2017 MPC Bratislava Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
     
09.10.2017 Cirkevná základná škola sv. Juraja vo Svidníku Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa
     
04.10.2017 CVTI SR Zmluva o partnerstve
     
02.10.2017 H.K.K mont, s.r.o. Zmluva o dielo - oprava chodníkov pri budove ŠJ
     
09.06.2017 UPJŠ Košice Zmluva o nájme nebytových priestorov
     
16.01.2017 Miroslav Novotný - TOP PACK Zmluva o obstaraní zájazdu - lyžiarsky kurz