Zriaďovateľ

Zriaďovateľom školy je Prešovský samosprávny kraj.