Zručnosti a kompetencie

Siete pre domácnosti a malé podniky Práca v malom a strednom podniku alebo u ISP (internet service provider)
Inštalácia osobného počítača vrátane operačného systému, sieťových kariet a periférnych zariadení Znalosť ako funguje internet a ako prebieha komunikácia medzi koncovými stanicami
Schopnosť naplánovať a nainštalovať malú sieť pripojenú k internetu Inštalácia, konfigurácia a schopnosť riešiť problémy spojené s Cisco IOS zariadeniami
Riešenie problémov pripojenia k sieti a k internetu Návrh základnej káblovej infraštruktúry
Zdieľanie viacerých prostriedkov ako sieťové tlačiarne a súbory pre viacero počítačov Konfigurácia servera na zdieľanie prostriedkov a bežné webové služby
Rozpoznanie a zníženie bezpečnostných rizík v domácej sieti Implementácia základného WAN pripojenia cez telekomunikačné služby
Konfigurácia bezdrôtových prístupových bodov a bezdrôtových staníc Zálohovanie servera a riešte katastrofickej situácie(strata dát a pod.)
Využitie technológií smerovania a prepínania v podnikovej sietí Navrhovanie a prevádzka počítačových sietí
Návrh LAN siete Vyhodnocovanie požiadaviek zákazníkov
Konfigurácia prepínačov s VLAN-mi a komunikácie medzi prepínačmi Návrh jednoduchých intranetových riešení
Implementovanie ACL(access controll list) na povolenie alebo zakázanie špecifickej prevádzky Návrh IP adresnej schémy lokálnej siete
Realizácia WAN prepojenia Vytvorenie zoznamu zariadení vyhovujúcich návrhovým požiadavkám LAN
Konfigurácia smerovacích protokolov na Cisco zariadeniach Inštalácia a konfigurácia prototypu siete
Schopnosť riešiť problémy s WAN, LAN a VLAN použitím štruktúrovaných metodík a OSI modelu Inštalácia a aktualizácia sieťového operačného systému