Informácie

Informácie

Vedenie Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku

oznamuje rodičom našich žiakov,

že voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri Gymnáziu DH Svidník sa uskutočnia dňa 15. októbra 2020 v čase od 16.00 – 17.00 hod .

Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom šírenia koronavírusu sa voľby budú realizovať vo vestibule školy za dodržania hygienických opatrení:

  • vstup do budovy školy len v rúšku po dezinfekcii rúk,
  • prosíme rodičov, aby si doniesli vlastné pero.

V uvedený deň sa uskutoční iba voľba zástupcov rodičov do rady školy, plenárne zasadnutie ani triedne schôdze sa konať nebudú.

Prosíme Vás, aby ste sa volieb v čo najväčšom počte zúčastnili. Voľby sa môžu realizovať, ak bude prítomná nadpolovičná väčšina voličov. V prípade, že sa nezíde nadpolovičná väčšina rodičov, riaditeľ školy vyhlási opakovanú voľbu hneď v ten istý deň, t. j. 15. októbra 2020 o 17.00. hod. V prípade opakovanej voľby sa nadpolovičná väčšina voličov nevyžaduje.

RNDr. Ján Rodák
poverený vedením školy