Informácie

Informácie

k začiatku školského roka 2020/21

Vážení rodičia, milí žiaci,

zverejňujeme pokyny pre otvorenie školského roka dňa 2. septembra 2020.

Príchod žiakov do školy: 8.00 hod.

Otvorenie školského roka sa uskutoční v jednotlivých triedach, preto je nutné doniesť si prezuvky.

Žiaci 1. ročníka počkajú na inštrukcie a pridelenie šatňových skriniek pred budovou školy.

Žiaci 2. ročníka budú vchádzať do budovy školy žiackym vchodom (od hotela Rubín)

Žiaci 3. a 4. ročníka budú vchádzať do budovy školy hlavným vchodom (od kostola).

Pri vstupe do budovy školy žiaci absolvujú tzv. ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia rúk).

Vstup do budovy školy bude možný len s rúškom a po odovzdaní
Zdravotného dotazníka a vyhlásenia zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy
a Vyhlásenia zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti.
Nájdete ich na tejto stránke, je potrebné si ich vytlačiť a doniesť podpísané (u neplnoletých žiakov zákonným zástupcom).


Dokumenty na stiahnutie:


Dokumenty, ktoré odporúčame zákonným zástupcom preštudovať:

Manuál MŠVVaŠ SR pre stredné školy (aktualizované 26.08.2020)

RNDr. Ján Rodák, riaditeľ školy