Samotestovanie žiakov

Samotestovanie žiakov

Vážení rodičia.

V tomto týždni (do 10. septembra) si môžu všetci, ktorí prejavili záujem o samotestovanie svojich detí, prevziať od triednych profesorov sadu 25 ks testov.

Pred začatím používania testov si pozorne prečítajte príručky a návody na nižšie uvedených odkazoch:

K dispozícii je aj inštruktážne video pripravené Ministerstvom zdravotníctva SR, ktoré si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.

Dôležité upozornenia:


Testovanie sa realizuje v súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM dvakrát týždenne, t.j. v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy a kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. Vykonanie samotestu bude zákonný zástupca škole potvrdzovať prostredníctvom EDUPAGE. Zákonný zástupca škole potvrdzuje vykonanie poskytnutého testu, výsledok testu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny a zostáva doma.


Zákonný zástupca žiaka svojím podpisom preberacieho protokolu berie na vedomie:
– antigénové testy sú zákonnému zástupcovi alebo plnoletému žiakovi odovzdávané výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 žiaka, ktorému sú určené,
– v prípade, ak zákonný zástupca antigénové testy nepoužije, pričom zároveň nedošlo k ich znefunkčneniu, je povinný ich škole vrátiť.
– v prípade, ak zákonný zástupca antigénové testy použije na iný ako dohodnutý účel, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa vypočíta ako súčin počtu odovzdaných antigénových testov a trhovej ceny jedného antigénového testu.

vedenie školy