Samotestovanie žiakov

Samotestovanie žiakov

Vážení rodičia,

v zmysle dokumentu MŠVVaŠ SR „Zelená otvoreným školám v školskom roku 2022/2023“ sa testovanie antigénovými testami realizuje preventívne, resp. podľa potreby, v opätovného výskytu ochorenia COVID-19.

Rodičia, resp. plnoletí žiaci nie sú povinní vykazovať vykonanie antigénového samotestu.

vedenie školy