Zákazky podľa §9 ods. 9 Zákona o VO

Zákazky podľa §9 ods. 9 Zákona o VO