Vedenie školy

Vedenie školy

Riaditeľ školy:RNDr. Ján Rodák
Zástupca riaditeľa:Mgr. Daniela Matkobišová
Výchovný poradca:PaedDr. Petra Rišková

Životopis riaditeľa školy

Meno a priezvisko: RNDr. Ján Rodák

Vzdelanie

1984 – 1989Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice, učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov matematika – matematická informatika (RNDr.)
1980 – 1984Gymnázium duklianskych hrdinov Svidník

Profesionálna prax

od 1.7.2009riaditeľ školy, Gymnázium DH Svidník
sept.1999 – jún 2004zástupca riaditeľa školy, Gymnázium DH Svidník
od 1.9.1990učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov, Gymnázium DH Svidník