Žiacka školská rada

Žiacka školská rada

  Žiacka školská rada Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku, toť náš celý názov, no mnohí si povedia: „Načo tu je? Aby organizovala plesy? Tam aj tak robia všetko tretiaci. Aby robili zbierky? Veď my z toho nič nemáme. No tak načo tu je?“ Odpoveď je jednoduchá: „Aby sme stáli za žiakmi.“

   Určite sa už neraz stala situácia, že sa niekto cítil byť v škole ukrivdený, alebo že mu bolo poškodené, a keď sa ozval, tak sa to ešte zhoršilo. Alebo že bol s niečím nespokojný, ale mohol to hlásiť akurát tak na lampáreň. Práve preto sme tu, nie len nato, aby sme organizovali uchaľáky, plesy, zbierky alebo iné dôvody na flákanie sa 🙂 ale aj aby sme riešili seriózne problémy.

    Ak máte nejaký problém, alebo vám niekto upiera vaše práva, či už profesori alebo spolužiaci, alebo máte pocit, že školský poriadok je namierený proti vašim právam alebo znásobuje vaše povinnosti, tak príďte za nami. V každej triede je člen ŽŠR, ktorý to prednesie na rade alebo to priamo vyriešite sami, alebo v spolupráci s predsedom a spoločne to môžme riešiť.

   Zoznam členov pre školský rok 2020/2021 je:

PredsedaSamuel Ducár (III.A)
PodpredsedaBranislav Feckanin (III.B)
ČlenoviaOlívia Leľová (I.A)
 Ema Vanatová (II.A)
Miloš Haľko (II.B)
 Zuzana Hajduková (III.A)
 Aneta Ducárová (III.B)
 Laura Kuzmová (IV.A)
 Viktor Mačuga (IV.B)
 Externí členoviaTimotej Pacák (II.A) 
 Tamara Suchaničová (II.A)
 Sofia Birošová (II.B)
 Alexandra Dzurová (II.A)
 Filip Dzivý (III.B)
 Tamara Džupinová (III.B)
 Lívia Kapcalová (III.B)
Vratko Michalič (IV.A)
Koordinátor ŽŠRMgr. Ivana Loziňaková Saganová