Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny

v školskom roku 2023/24

VyučujúciDeň, časMiestnosť
Mgr. Štefan ČobirkaPIATOK: 13.15 – 14.00Kabinet TSV
Mgr. Lenka FečováSTREDA: 14.05 – 14.50Jazyková učebňa 1
RNDr. Valéria FedorkováPONDELOK: 14.05 – 14.50Učebňa chémie
PaedDr. Anna HarvišováUTOROK: 14.05 – 14.50Knižnica
Mgr. Peter IgnácSTREDA: 14.05 – 14.50Kabinet dejepisu a geografie
Mgr. Ivana Loziňaková SaganováSTREDA: 14.05 – 14.50Kabinet cudzích jazykov
PhDr. Aneta MačekováŠTVRTOK: 14.05 – 14.50Knižnica
Mgr. Lýdia MačugováUTOROK: 14.05 – 14.50Trieda IV.A
Mgr. Daniela MatkobišováSTREDA: 14.05 – 14.50Učebňa fyziky
PaedDr. Petra RiškováPONDELOK: 14.05 – 14.50Kabinet dejepisu a geografie
RNDr. Ján RodákUTOROK: 14.05 – 14.50Kancelária riaditeľa školy
PhDr. Vlasta VolčkováŠTVRTOK: 14.05 – 14.50Jazykový kabinet – prízemie
Ing. Ľudmila ŽivčákováPONDELOK: 14.05 – 14.50Učebňa INF1

Poznámka: účasť na konzultáciách je potrebné dohodnúť s vyučujúcim vopred, najneskôr  do 12.00 hod. v deň konzultácie.