2 % z dane

2 % z dane

Vážení rodičia, absolventi a priatelia našej školy.

Riaditeľstvo Gymnázia DH vo Svidníku a členovia Rady rodičov Rodičovského združenia pri Gymnázium DH Vás chcú aj v roku 2024 v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov požiadať o poukázanie sumy zodpovedajúcej 2% Vami zaplatenej dane pre našu školu.

Prijímateľom príspevku je Združenie rodičov a priateľov školy pri Gymnáziu DH.

IČO: 37871358

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: Komenského 16, 089 01 Svidník

Ak sa rozhodnete prispieť, chceli by sme Vás požiadať o vyplnenie a podpísanie vyhlásenia o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% dane (vyplňuje a podpisuje daňovník) a priloženie potvrdenia o zaplatení dane (ktoré Vám vydá na požiadanie zamestnávateľ).

Dokumenty na stiahnutie – editovateľné tlačivo, údaje o združení sú už vyplnené.

Ďakujeme Vám za každý Váš príspevok.

V roku 2022 sme takto získali 1010,44 €.

V roku 2021 sme takto získali 1 223,08 €.

V roku 2020 sme takto získali 1377,35 €.

V roku 2019 sme takto získali 1715,80 €.

V roku 2018 sme takto získali 1503,64 €.

V roku 2017 sme takto získali 1205,56 €.

V roku 2016 sme takto získali 476,62 €.

V roku 2015 sme takto získali 428,92 €.

V roku 2014 sme takto získali 977,86 €.

Tieto finančné prostriedky boli použité predovšetkým na vybavenie tried novými žiackymi lavicami a stoličkami.