Zamestnanci

Zamestnanci

Pedagogický zbor

Meno a priezviskoAprobácia
Mgr. Štefan ČobirkaTv, Ped
Mgr. Lenka Fečová Aj
RNDr. Valéria FedorkováB, Ch
PaedDr. Anna HarvišováRj, G
Mgr. Peter IgnácD, Fil, EtV
Mgr. Ivana Loziňaková SaganováAj, Fil
PhDr. Aneta MačekováSj, Uj
Mgr. Lýdia MačugováM, Ch
Mgr. Daniela MatkobišováB, F, Inf
PaedDr. Petra RiškováB, G
RNDr. Ján RodákM, MI
PhDr. Vlasta VolčkováSj, Nj
Ing. Ľudmila ŽivčákováInf-Prog
Mgr. Marcela Ivančová (uvoľnená na výkon verejnej funkcie)Sj, On, Aj

Prevádzkoví pracovníci

Meno a priezviskoZaradenie
Mgr. Monika Kováčikováhospodárka
Ing. Ľubica Smolkováúčtovníčka
Marek Bobákškolník, obsluha
plynovej kotolne
Tatiana Leňovávedúca ŠJ
Alena Rusinkovákuchárka
Jana Slivovičovápomocná kuchárka
Jana Kolenkovápomocná kuchárka
Ľubica Vodilováupratovačka
Andrea Sivákováupratovačka