Prijímačky

Prijímačky

Informácie o prijímacom konaní pre školský rok 2021/2022

V školskom roku 2021/2022 otvárame dve triedy štvorročného gymnázia.

Kritéria pre prijímacie konanie do 1. ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2021/2022