Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

Riaditeľ Gymnázia duklianskych hrdinov, Komenského 16, 089 01 Svidník

prijme do pracovného pomeru mzdového účtovníka/účtovníčku

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú od 01. 09. 2021 do 31.08.2022 s predpokladom na trvalý pracovný pomer.

Požadovaná kvalifikácia:

 • v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 341/2004, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov,
 • úplné stredné odborné vzdelanie.

Ďalšie požiadavky:

 • znalosť legislatívy v oblasti miezd a účtovníctva,
 • znalosť práce s PC na úrovni pokročilý,
 • logické a analytické myslenie,
 • komunikatívnosť, zodpovednosť, precíznosť, tímovosť,
 • schopnosť spätnej kontroly svojej práce,
 • flexibilita, chuť učiť sa nové veci.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-mailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Forma odmeňovania

 • v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti:

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „výberové konanie ÚČTOVNÍK“ posielajte na adresu školy  v termíne do 11.08.2021 do 12.00 hod. (termín doručenia) alebo e-mailom na nižšie uvedenú adresu.

Adresa školy:

Gymnázium DH
Komenského 16
089 01 Svidník

Kontakt:

 • tel.: +421 54 752 10 36, mobil +421 903 797566
 • email: riaditel@gdh.sk

Poznámka:

 • vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.