Oznam

Oznam

Vážení rodičia,

v súvislosti s tým, že okres Svidník je od pondelka 13. 09.2021 zaradený v COVID automate do stupňa ostražitosti (oranžová farba), je potrebné v zmysle dokumentu MŠVVaŠ SR „Školský semafor v školskom roku 2021/2022“, aby v pondelok 13. septembra 2021 žiaci pri príchode do školy predložili svojmu triednemu profesorovi „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“.

Najjednoduchší spôsob predloženia vyhlásenia je elektronicky prostredníctvom EduPage. Po prihlásení cez rodičovské konto v module „Žiadosti/Vyhlásenia“ si vyberiete tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – Platí od 1.9.2021“ a po vyplnení potrebných údajov ho odošlete.

V prípade problémov s odoslaním prostredníctvom EduPage si môžete tlačivo stiahnuť z tejto stránky, vytlačiť a doručiť triednemu profesorovi prostredníctvom žiaka v tlačenej podobe.

Uvedené tlačivo bude potrebné doručiť triednemu profesorovi aj po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov).

Tlačivo na stiahnutie:

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti