Prijímacie konanie

Prijímacie konanie

Informácie o prijímacom konaní pre školský rok 2022/2023

Dôležité termíny:
do 18.05.2022zaslanie rozhodnutí o prijatí uchádzačom

V školskom roku 2022/2023 otvárame dve triedy štvorročného gymnázia.