Oznam

Oznam

Vedenie Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku

oznamuje svojim žiakom,

že na základe rozhodnutia ministra školstva prechádzajú stredné školy,

t. z. že aj naše gymnázium, od 12. októbra 2020 až do odvolania

na dištančnú formu vzdelávania.

Vzhľadom na to, že školská jedáleň nebude počas dištančnej formy vzdelávania v prevádzke, prosíme rodičov, aby pozastavili platby za stravné lístky.

RNDr. Ján Rodák
poverený vedením školy