Prijímacie konanie

Prijímacie konanie

Informácie o prijímacom konaní pre školský rok 2021/2022

Aktuality:

03.05.2021: Priebežné výsledky prijímacích skúšok nájdete na stránke https://www.gdh.sk/priebezne-vysledky-ps/

30.04.2021: Boli odoslané pozvánky na 2. termín prijímacích skúšok (ktoré sa budú konať 10.05.2021). Pozvánky boli odoslané e-mailom (uchádzačom, ktorých zákonný zástupca mal uvedený v prihláške e-mailovú adresu), ostatným bola odoslaná listová zásielka. V prípade nedoručenia pozvánky na prijímaciu skúšku alebo iných otázok nás kontaktujte na t. č. 054/7521036 alebo 0903 797 566.

Dôležité termíny:
do 08.04.2021Zákonný zástupca uchádzača
podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ
do 16.04.2021Doručenie prihlášok na stredné školy
03.05.20211. kolo 1. termín prijímacích skúšok
10.05.20211. kolo 2. termín prijímacích skúšok

V školskom roku 2021/2022 otvárame dve triedy štvorročného gymnázia.

Kritéria pre prijímacie konanie do 1. ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2021/2022