Oznam

Oznam

Vedenie Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku

na základe usmernenia RÚVZ Svidník a v súlade s Manuálom opatrení pre stredné školy, vydaný MŠVVaŠ SR,

oznamuje svojim žiakom,

že od 29. septembra 2020 do odvolania

prechádza na dištančnú formu vzdelávania

z organizačných dôvodov súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19 a z dôvodu potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 u žiakov našej školy.

O spôsobe dištančnej formy Vás budeme v najbližších dňoch informovať.