Maturita

Maturita

Zverejnenie maturitných zadaní v zmysle prílohy č. 2 k Vyhláške č. 224/2022 Z. z. o strednej škole.

Maturitné zadania sú zverejnené pre maturantov na stránke www.gdh.edupage.org.