Úhrada stravy

Úhrada stravy

v školskom roku 2020/2021

Stravné lístky sa budú aj v školskom roku 2020/2021 uhrádzať

trvalým príkazom alebo internetbankingom

vždy mesiac vopred do 26. dňa v mesiaci:

1. – 3. ročník … od augusta 2020 do mája 2021,

4. ročník … od augusta 2020 do marca 2021.

Suma: 22,68 €

IBAN: SK37 8180 0000 0070 0051 5508

Poznámka: Prosíme rodičov, ktorí nepozastavili platby počas prerušenia vyučovania v dôsledku korona krízy v mesiacoch marec – jún 2020, aby si u vedúceho ŠJ overili stav preplatku a tomu prispôsobili začiatok úhrad na nový školský rok.

Ján Dančišin, vedúci ŠJ