Úhrada stravy

Úhrada stravy

v školskom roku 2022/2023

Vážení rodičia, milí žiaci.
Prostredníctvom portálu EduPage Vám bola zaslaná informácia o platbe za stravu na mesiac september – sumu vo výške 25,38 € (1,41 € za jeden obed) prosíme uhradiť na účet ŠJ do konca mesiaca august 2022.
Zároveň Vás prosíme pri realizácii tejto aj nasledujúcich platieb uvádzať aj variabilný symbol, ktorý Vám bol zaslaný, aby sme mohli jednoduchšie „párovať“ Vaše platby na portáli EduPage (v module PLATBY
). Do správy pre príjemcu uveďte priezvisko a meno žiaka.
O výške platieb na ďalšie obdobie Vás budeme informovať v priebehu mesiaca september.

IBAN: SK37 8180 0000 0070 0051 5508

Stravu je potrebné odhlásiť osobne 24 hodín vopred alebo telefonicky na číslo 054/75 21 036.

Stravné lístky na mesiac september si môžu žiaci vyzdvihnúť po realizácii platby už v auguste u vedúcej ŠJ.

Tatiana Leňová, vedúca ŠJ