Rada školy

Rada školy

Predseda: Mgr. Lýdia Mačugová – zástupca pedagogických zamestnancov

Podpredseda: PaedDr. Anna Harvišová – zástupca pedagogických zamestnancov

Členovia:

Bačová Erika – zástupca rodičov

Mgr. Dzurová Martina –  zástupca rodičov

Mgr. Pasnišin Vladimír – zástupca rodičov

JUDr. PhDr. Pavol Gojdič, PhD. – delegovaný zriaďovateľom (Prešovský samosprávny kraj)

Hirčko Ján – delegovaný zriaďovateľom (Prešovský samosprávny kraj)

Ing. Novák Marcel – delegovaný zriaďovateľom (Prešovský samosprávny kraj)

Pilip Peter – delegovaný zriaďovateľom (Prešovský samosprávny kraj)

Dančišin Ján – zástupca nepedagogických zamestnancov

Konár Martin – zástupca Žiackej školskej rady