Rada školy

Rada školy

Predseda: Mgr. Lýdia Mačugová – zástupca pedagogických zamestnancov

Podpredseda: PaedDr. Anna Harvišová – zástupca pedagogických zamestnancov

Členovia:

Bačová Erika – zástupca rodičov

Kopčová Dana –  zástupca rodičov

Vanátová Tatiana – zástupca rodičov

JUDr. PhDr. Pavol Gojdič, PhD. – delegovaný zriaďovateľom (Prešovský samosprávny kraj)

Hirčko Ján – delegovaný zriaďovateľom (Prešovský samosprávny kraj)

Ing. Novák Marcel – delegovaný zriaďovateľom (Prešovský samosprávny kraj)

Pilip Peter – delegovaný zriaďovateľom (Prešovský samosprávny kraj)

Džupin Jozef – zástupca nepedagogických zamestnancov

Birošová Sofia – zástupca žiackej školskej rady


Štatút Rady školy pri Gymnáziu DH Svidník