Rada školy

Rada školy

Predseda: Mgr. Lýdia Mačugová – zástupca pedagogických zamestnancov

Podpredseda: PaedDr. Anna Harvišová – zástupca pedagogických zamestnancov

Členovia:

JUDr. PhDr. Pavol Gojdič, PhD. – delegovaný zriaďovateľom (Prešovský samosprávny kraj)

Ján Hirčko – delegovaný zriaďovateľom (Prešovský samosprávny kraj)

Ing. Marcel Novák – delegovaný zriaďovateľom (Prešovský samosprávny kraj)

Peter Pilip – delegovaný zriaďovateľom (Prešovský samosprávny kraj)

Erika Bačová – zástupca rodičov

Dana Kopčová – zástupca rodičov

Tatiana Vanátová – zástupca rodičov

Jozef Džupin – zástupca nepedagogických zamestnancov

Sofia Birošová – zástupca žiackej školskej rady


Štatút Rady školy pri Gymnáziu DH Svidník