Rada školy

Rada školy

Predseda: Mgr. Lýdia Mačugová – zástupca pedagogických zamestnancov

Podpredseda: PaedDr. Anna Harvišová – zástupca pedagogických zamestnancov

Členovia:

JUDr. PhDr. Pavol Gojdič, PhD. – delegovaný zriaďovateľom (Prešovský samosprávny kraj)

Ján Hirčko – delegovaný zriaďovateľom (Prešovský samosprávny kraj)

Mgr. Michal Iľkanin – delegovaný zriaďovateľom (Prešovský samosprávny kraj)

Ing. Marcel Novák – delegovaný zriaďovateľom (Prešovský samosprávny kraj)

RNDr. Katarína Hrižová – zástupca rodičov

Mgr. Jana Micenková – zástupca rodičov

Mgr. Jana Skirková – zástupca rodičov

Mgr. Monika Kováčiková – zástupca nepedagogických zamestnancov

Soňa Cuperová – zástupca žiakov


Štatút Rady školy pri Gymnáziu DH Svidník