Prijímacie konanie

Prijímacie konanie

Informácie o prijímacom konaní pre školský rok 2021/2022

Aktuality:

10.05.2021: Predbežné výsledky prijímacích skúšok

Dôležité termíny:
do 08.04.2021Zákonný zástupca uchádzača
podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ
do 16.04.2021Doručenie prihlášok na stredné školy
03.05.20211. kolo 1. termín prijímacích skúšok
10.05.20211. kolo 2. termín prijímacích skúšok

V školskom roku 2021/2022 otvárame dve triedy štvorročného gymnázia.

Kritéria pre prijímacie konanie do 1. ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2021/2022