Prijímacie konanie

Prijímacie konanie

Informácie o prijímacom konaní pre školský rok 2024/2025

Dôležité termíny:
20.03.2024termín doručenia prihlášok na našu školu
16.04.2024príprava na prijímacie skúšky – slovenský jazyk
17.04.2024príprava na prijímacie skúšky – matematika
23.04.2024príprava na prijímacie skúšky – slovenský jazyk
24.04.2024príprava na prijímacie skúšky – matematika
02.05.20241. termín 1. kola prijímacích skúšok
06.05.20242. termín 1. kola prijímacích skúšok
17.05.2024Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania
17.05.20241. kolo zápisu prijatých uchádzačov

V školskom roku 2024/2025 otvárame dve triedy štvorročného gymnázia.