Prijímacie konanie

Prijímacie konanie

Informácie o prijímacom konaní pre školský rok 2022/2023

Výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2022/23.

Dôležité termíny:
do 23.05.2022 do 23.59termín na odoslanie potvrdenie na štúdium na SŠ

V školskom roku 2022/2023 otvárame dve triedy štvorročného gymnázia.