Sviggy

Sviggy

Po niekoľkoročnej prestávke sme obnovili vydávanie školského časopisu Sviggy.

Prinášame Vám prvé predvianočné vydanie, prajeme príjemné čítanie.


súbor pdf, veľkosť cca 15 MB
Prvé vydanie
December 2022