Predmet menom Reálny svet

Predmet menom Reálny svet

V školskom roku 2022/2023 sa na našej škole realizoval projekt Erasmus+ KA122 názvom Predmet menom Reálny svet (KA-122-SCH-0507D370). Na tomto projekte sme pracovali s partnermi z Liceul Teoretic Nagy Mózes z mesta Targu Secuiesc v Rumunsku, IES Francisco Salzillo z mesta Alcantarilla v Španielsku a Sumer Fin Lisesi z mesta Kayseri v Turecku.

V tomto projekte boli zahrnutí študenti ale aj naši učitelia. Študenti sa zamerali na porovnávanie kultúr a tradícií partnerských krajín s našou krajinou. Budovali akési mosty medzi nami a hľadali podobné ale aj odlišné znaky. Zaznamenávali si podobné slová, piesne, kroje, tance ale aj náboženstvá. Učili sa tak tolerancii a pochopeniu iných kultúr. Zároveň komunikovali v anglickom jazyku čím si rozvíjali svoje jazykové zručnosti. V neposlednom rade všetko zaznamenávali rôznymi digitálnymi prostriedkami, čím rozvíjali aj svoje digitálne schopnosti. Výsledkom ich práce sú prezentácie, ekniha, zaujímavé fotografie a videá. To všetko nájdete na facebookovej stránke projektu.

Naši učitelia sa venovali aktivite pozorovanie pri práci. Zamerali sa hlavne na využívanie digitálnych technológií na vyučovacích hodinách. Pozorovali využívanie interaktívnych tabúľ, tabletov, notebookov, ale aj telefónov. Po hodinách konzultovali so svojimi kolegami vyučovacie hodiny a ich priebeh a spolu vytvorili zaujímavý výukový materiál, ktorý využívajú na vyučovacích hodinách.

Logo projektu: