Future in the past

Future in the past

V septembri 2019 sme začali s realizáciou projektu „Future in the past“, realizovaného v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 2: Školské výmenné partnerstvá.

Projekt realizujeme s partnerskými školami z Poľska (Naftowka – VI Liceum Ogolnoksztalcace Krosno), Litvy (VIESOJI ISTAIGA SIAULIU UNIVERSITETO GIMNAZIJA) a z Nórska (Tranevågen ungdomsskule).

Hlavnou tématikou projektu Future in the past (Budúcnosť v minulosti) je II. svetová vojna. Chceme upozorniť mladú generáciu na to, aké následky môže mať rasová, etnická či náboženská nevraživosť. V tomto projekte budeme hľadať stratené a nikdy nepublikované príbehy, piesne a miesta, ktoré upravíme pomocou moderných technológií tak, aby boli pre mladú generáciu zaujímavé a šírili medzi nimi toleranciu, priateľstvo a mier.

Viac o partnerských školách ako aj o aktivitách projektu nájdete na: