Rada rodičov

Rada rodičov

Predseda: Ing. Jozef Čan – IV.B

Podpredseda: Mgr. Alena Krempaská – III.B

Pokladník: Erika Bačová – I.A

Zapisovateľ: Mgr. Ivana Haľková – I.B 

Členovia:

Mgr. Jana Micenková – IV.A

Miroslav Artim – III.A

Mgr. Martin Čonka – II.A

Mgr. Vladimír Pasnišin – II.B