Rada rodičov

Rada rodičov

Predseda: Mgr. Martin Čonka – III.A

Podpredseda: Mgr. Alena Krempaská – IV.B

Pokladník: Erika Bačová – II.A

Zapisovateľ: Mgr. Ivana Haľková – II.B 

Členovia:

Miroslav Artim – IV.A

Mgr. Vladimír Pasnišin – III.B