Rada rodičov

Rada rodičov

Predseda: Mgr. Martin Čonka – IV.A

Podpredseda: Mgr. Jana Micenková – I.A

Pokladník: Erika Bačová – III.A

Zapisovateľ: Mgr. Ivana Haľková – III.B 

Členovia:

Irena Hudáková – II.A

Mgr. Vladimír Pasnišin – IV.B