Rada rodičov

Rada rodičov

Predseda: Mgr. Jana Micenková – III.A

Podpredseda: Pavol Sivák – II.B

Pokladník: Mgr. Božena Franková – I.A

Zapisovateľ: Mgr. Miloš Stronček – I.B 

Členovia:

Staniskav Jurko – IV.A

Ing. Nadežda Musig – II.A