Rada rodičov

Rada rodičov

Predseda: Mgr. Jana Micenková – II.A

Podpredseda: Pavol Sivák – I.B

Pokladník: Erika Bačová – IV.A

Zapisovateľ: Mgr. Ivana Haľková – IV.B 

Členovia:

Staniskav Jurko – III.A

Nadežda Musig – I.A