Vzor odvolania

Vzor odvolania

voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium na našej škole … stiahnuť