Aktivita č. 3

Aktivita č. 3

Koordinácia projektu

Aktivity projektu riadil a koordinoval projektový tím v zložení:

Projektový manažér:RNDr. Ján Rodák, riaditeľ školy
Finančný manažér:Mgr. Monika Kováčiková (do 30.09.2021)
Ing. Ľubica Smolková (od 1.10.2021)
Manažér monitorovaniaMgr. Lýdia Mačugová
Administratívny pracovníkHelena Jurašková (do 30.06.2021)
Mgr. Monika Kováčiková (od 1.10.2021)