Zmluvy

Zmluvy

2023

DátumDodávateľ/PartnerPopis
03.11.2023Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SRDodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/333/2019
18.09.2023Cimbaľák s. r. oKúpna zmluva
18.09.2023Juraj MaťašKúpna zmluva
18.09.2023EASTFOOD s.r.o.Kúpno-predajná zmluva
18.09.2023Berežná MáriaKúpna zmluva
17.08.2023Národný inštitút vzdelávania a mládežeZmluva o vzájomnej spolupráci pri implementovaní projektových aktivít v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“
14.07.2023Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)Zmluva o spolupráci a licencia
pre Miestne centrum programu DofE
04.07.2023Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+
pre vzdelávanie a odbornú prípravu
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+ – 2023-1-SK01-KA122-SCH-000142390
01.06.2023Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republikyZmluva o spolupráci na projekte Digitálny žiak
01.06.2023Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej repuZmluva o spracúvaní osobných údajov
16.05.2023osobnyudaj.sk, s.r.o.Dodatok k zmluve č. ZO/2018B19624-21 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej ooby
03.04.2023Materská škola na Ul. Ľudovíta Štúra SvidníkZmluva o spolupráci pri zabezpečení predprimárneho vzdelávania
17.02.2023SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými prijímateľmi v rámci programu ERASMUS+
11.01.2023Slovak Telekom, a.s.Zmluva o poskytnutí služieb

2022

DátumDodávateľ/PartnerPopis
21.12.2022SPP, a.s.Zmluva o združenej dodávke elektriny
13.12.2022Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SRDodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/333/2019
09.11.2022SPP, a.sZmluva o združenej dodávke plynu
12.09.2022Cimbaľák s. r. o.Kúpna zmluva
12.09.2022Juraj MaťašKúpna zmluva
12.09.2022EASTFOOD s.r.o.Kúpno-predajná zmluva
12.09.2022Berežná MáriaKúpna zmluva
31.08.2022BTS-PO, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb
28.06.2022SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravuZmluva o poskytnutí grantu
04.03.2022Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/333/2019
25.02.2022Dosťbolo.sk, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kyberšikany

2021

DátumDodávateľ/PartnerPopis
23.11.2021H.K.K. mont, s.r.o.Zmluva o dielo – „Oprava šatní, prístupovej chodby, náraďovne a telocvične“
23.11.2021 Nadácia ZSE Zmluva o poskytnutí finančného príspevku – grantový program Výnimočné školy
19.11.2021 Pozemné staviteľstvo a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo – „Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy“
08.11.2021 CVTI SR, UPJŠ Košice Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve č. 184/ITA-SŠ/2017
22.10.2021Pozemné staviteľstvo a.s. Zmluva o dielo – „Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy“
31.08.2021Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/333/2019
26.07.2021Jaco, s.r.o.Zmluva o dielo – zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie – elektroinštalácia
28.05.2021Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SRDodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/333/2019
12.05.2021UNION poisťovňa, a.s.Poistná zmluva – poistenie majetku – pomôcky a technika zakúpené vrámci projektu „Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu duklianskych hrdinov vo Svidníku
23.04.2021Ing. Peter Hric – PEHAcompKúpna zmluva – notebooky v rámci projektu „Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu duklianskych hrdinov vo Svidníku
23.03.2021osobnyudaj.sk, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti

2020

DátumDodávateľ/PartnerPopis
21.12.2020SPP, a.s.Zmluva o dodávke plynu
14.12.2020osobnyudaj.sk, s.r.o.Dodatok č. 1 k zmluve č. ZO/2019B19624-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
04.12.2020Energie2, a.s.Zmluva o združenej dodávke elektriny
04.12.2020UNION poisťovňa, a.s.Poistná zmluva – poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – hnuteľný majetok
21.09.2020CVTI SR, UPJŠ KošiceDodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve č. 184/ITA-SŠ/2017
17.06.2020PMS Delta s.r.o.
Kúpna zmluva – dodávka kníh v rámci projektu Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti …
17.06.2020PMS Delta s.r.o.Kúpna zmluva – dodávka didaktických pomôcok v rámci projektu Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti …
17.06.2020
Ing. Peter Hric – PEHAcom
Kúpna zmluva – dodávka IKT techniky v rámci projektu Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti …
30.04.2020Združenie používateľov
SANET
Zmluva o poskytovaní služieb
29.04.2020Ján Artim – VARTIMNájomná zmluva
09.04.2020UNION poisťovňa, a.s.Poistná zmluva – poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – hnuteľný majetok
28.02.2020MEDIINVEST Consulting, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb
05.02.2020UMB Banská BystricaZmluva o pedagogickej praxi
17.01.2020UNION poisťovňa, a.s.Poistná zmluva – poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – škola

2019

DátumDodávateľ/PartnerPopis
18.12.2019UNION poisťovňa, a.s.Poistná zmluva – poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – ŠJ
10.12.2019Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SRZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/333/2019
03.12.2019Cirkevná základná škola sv. Juraja vo SvidníkuZmluva o nájme nebytových priestorov
27.09.2019osobnyudaj.sk s.r.o.Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
16.09.2019SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravuPríloha II k zmluve č. 2019-1-SK01-KA229-060736_1
16.09.2019SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravuZmluva o poskytnutí grantu č. 2019-1-SK01-KA229-060736_1
14.03.2019BTS-PO, s.r.o.Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre BOZP a výkon PZS
14.03.2019Peter GulaZmluva o spracúvaní osobných údajov pre služby PO
25.01.2019Kooperativa poisťovňa a.s.
Poistenie majetku – školská jedáleň
19.01.2019MEDIINVEST Consulting, s.r.o.Zmluva o vypracovaní žiadosti o NFP
18.01.2019UMB Banská BystricaZmluva o pedagogickej praxi č. 2
11.01.2019UMB Banská BystricaZmluva o pedagogickej praxi
02.01.2019osobnyudaj.sk, s.r.o.Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby