Zmluvy

Zmluvy

2021

DátumDodávateľ/PartnerPopis
31.08.2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/333/2019
26.07.2021Jaco, s.r.o.Zmluva o dielo – zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie – elektroinštalácia
28.05.2021Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SRDodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/333/2019
12.05.2021UNION poisťovňa, a.s.Poistná zmluva – poistenie majetku – pomôcky a technika zakúpené vrámci projektu „Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu duklianskych hrdinov vo Svidníku
23.04.2021Ing. Peter Hric – PEHAcompKúpna zmluva – notebooky v rámci projektu „Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu duklianskych hrdinov vo Svidníku
23.03.2021osobnyudaj.sk, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti

2020

DátumDodávateľ/PartnerPopis
21.12.2020SPP, a.s.Zmluva o dodávke plynu
14.12.2020osobnyudaj.sk, s.r.o.Dodatok č. 1 k zmluve č. ZO/2019B19624-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
04.12.2020Energie2, a.s.Zmluva o združenej dodávke elektriny
04.12.2020UNION poisťovňa, a.s.Poistná zmluva – poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – hnuteľný majetok
21.09.2020CVTI SR, UPJŠ KošiceDodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve č. 184/ITA-SŠ/2017
17.06.2020PMS Delta s.r.o.
Kúpna zmluva – dodávka kníh v rámci projektu Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti …
17.06.2020PMS Delta s.r.o.Kúpna zmluva – dodávka didaktických pomôcok v rámci projektu Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti …
17.06.2020
Ing. Peter Hric – PEHAcom
Kúpna zmluva – dodávka IKT techniky v rámci projektu Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti …
30.04.2020Združenie používateľov
SANET
Zmluva o poskytovaní služieb
29.04.2020Ján Artim – VARTIMNájomná zmluva
09.04.2020UNION poisťovňa, a.s.Poistná zmluva – poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – hnuteľný majetok
28.02.2020MEDIINVEST Consulting, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb
05.02.2020UMB Banská BystricaZmluva o pedagogickej praxi
17.01.2020UNION poisťovňa, a.s.Poistná zmluva – poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – škola

2019

DátumDodávateľ/PartnerPopis
18.12.2019UNION poisťovňa, a.s.Poistná zmluva – poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – ŠJ
10.12.2019Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SRZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/333/2019
03.12.2019Cirkevná základná škola sv. Juraja vo SvidníkuZmluva o nájme nebytových priestorov
27.09.2019osobnyudaj.sk s.r.o.Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
16.09.2019SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravuPríloha II k zmluve č. 2019-1-SK01-KA229-060736_1
16.09.2019SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravuZmluva o poskytnutí grantu č. 2019-1-SK01-KA229-060736_1
14.03.2019BTS-PO, s.r.o.Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre BOZP a výkon PZS
14.03.2019Peter GulaZmluva o spracúvaní osobných údajov pre služby PO
25.01.2019Kooperativa poisťovňa a.s.
Poistenie majetku – školská jedáleň
19.01.2019MEDIINVEST Consulting, s.r.o.Zmluva o vypracovaní žiadosti o NFP
18.01.2019UMB Banská BystricaZmluva o pedagogickej praxi č. 2
11.01.2019UMB Banská BystricaZmluva o pedagogickej praxi
02.01.2019osobnyudaj.sk, s.r.o.Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby